Αμαξώματα Οδικής Βοήθειας

Τα αμαξώματα οδικής βοήθειας κατασκευάζονται με γνώμονα την ποιότητα, την αντοχή, την ασφάλεια και τις πιο προσιτές τιμές. Οι δυνατότητες των αμαξωμάτων σε ωφέλιμο φορτίο φτάνουν και τους 10 τόνους και οι μηχανισμοί ανύψωσης τους 2 τόνους.

Οι κατασκευές μας υποστηρίζονται με CE,ISO: και οι τοποθετήσεις στα οχήματα γίνονται με ασφάλεια σύμφωνα με τους όρους τις τεχνικής επιστήμης και πληρούν τον Κ.Ο.Κ..