Επισκευές

  • αμαξώματα οδικής βοήθειας
  • γερανούς
  • βυτιοφόρα ανατροπών 
  • ράμπες οχημάτων για ΑΜΕΑ

επίσης αναλαμβάνουμε και τις τοποθετήσεις αυτών σε οχήματα.